Om

 

Frank Eriksen arbeider som parterapeut og tar imot par til samtaler. Han tar også imot enkeltpersoner. Han er godkjent veileder innen Videreutdanning og Master i familieterapi og systemisk praksis (Diakonhjemmet Høgskole 2012) -tilbyr veiledning for studenter innen familieterapiutdanning.

 

Frank Eriksen er klinisk sosionom med videre og høyere utdanning i familieterapi. Han har tilsammen 34 års erfaring med parterapi og familievern fra offentlig familievernkontor (Hamar).

 

Eriksen er også en etablert skjønnlitterær forfatter og ser mulighetene som ligger i språket – i samtalen.

 

Perspektiv som står sentralt i MELLOMROMMET HAMAR:

Det er lov å si noe (anerkjennelse) Ta hverandre på alvor – det den andre sier, er gyldig. «Å pakke ut» ordet som blir sagt, setningen som blir sagt, fortellingen som blir fortalt. Det er lov å føle på sin måte. Følelser er personlige og individuelle. De er derfor sanne i egne øyne.

 

 

Der er lov å tenke høyt (refleksjon) Å åpne opp for samtalen med seg sjøl for bedre å bli i stand til å forstå seg sjøl og seg sjøl i forholdet til partner.

 

 

Å ile langsomt fram (endring) Å bringe seg sjøl i tale – å bringe hverandre i tale – bli seg sjøl i møtet med partner – bli undrende – endring skjer innafra – endring skjer sakte.

 

Copyright © All Rights Reserved