Om

Frank Eriksen avsluttet MELLOMROMMET HAMAR 31.mars 2021.


Frank Eriksen er klinisk sosionom med videre og høyere utdanning i familieterapi. Han har tilsammen 34 års erfaring med parterapi og familievern fra offentlig familievernkontor (Hamar).


Eriksen er også en etablert skjønnlitterær forfatter og ser mulighetene som ligger i språket – i samtalen.


Perspektiv som står sentralt i MELLOMROMMET HAMAR:

Det er lov å si noe (anerkjennelse)                                                                                              Ta hverandre på alvor – det den andre sier, er gyldig. «Å pakke ut» ordet som blir sagt, setningen som blir sagt, fortellingen som blir fortalt. Det er lov å føle på sin måte. Følelser er personlige og individuelle. De er derfor sanne i egne øyne.Der er lov å tenke høyt (refleksjon)                                                                                              Å åpne opp for samtalen med seg sjøl for bedre å bli i stand til å forstå seg sjøl og seg sjøl i forholdet til partner.Å ile langsomt fram (endring)                                                                                                       Å bringe seg sjøl i tale – å bringe hverandre i tale – bli seg sjøl i møtet med partner – bli undrende –  endring skjer innafra – endring skjer sakte.